Bestellen

Plannen kabinet om de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen

Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om werk met zorg voor kinderen te combineren, afschaffen. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. De IACK blijft voorlopig bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025.

Doel: belastingstelsel eenvoudiger maken
Door de IACK af te schaffen en de kinderopvangtoeslag aan te passen, wordt het belastingstelsel eenvoudiger. De IACK is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot 12 jaar te combineren. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. Hoe de kinderopvangtoeslag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

Opbrengst gaat naar maatregelen voor koopkracht
De IACK blijft tot 2037 bestaan voor ouders met 1 of meer kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2025. Hun (jongste) kind is dan 12 jaar. Vanaf 2037 levert de afschaffing van de IACK de Rijksoverheid per jaar € 1,7 miljard op. Dit geld wil het kabinet gebruiken voor maatregelen om de koopkracht en het inkomen van huishoudens te ondersteunen.

Voorstel: IACK vanaf 1 januari 2025 afschaffen
Het kabinet stelt voor om de IACK vanaf 1 januari 2025 af te schaffen, behalve voor ouders met een of meer kinderen geboren voor 1 januari 2025 . Zij blijven IACK ontvangen tot het (jongste) kind 12 jaar oud is. Zij moeten wel aan alle voorwaarden voor de IACK blijven voldoen. Alleenstaande ouders of minstverdienende partners waarvan alle kinderen op of na 1 januari 2025 zijn geboren hebben geen recht meer op de IACK.

Stand van zaken wetsvoorstel
Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2025 in.

 

Bron: rijksoverheid.nl

actueel op babybladen.nl
 • 8-12-2022 - Work hard, play hard

  Opgroeien is hard werken. Dat wordt beloond met oneindig veel speeltijd. Natuurlijk het liefst samen met jou. 

  Lees verder ...
 • 29-11-2022 - Voorlezen aan baby’s loont

  Baby’s die worden voorgelezen, lopen op vijf- of zesjarige leeftijd voor in hun taalontwikkeling. 

  Lees verder ...
 • 8-11-2022 - Plannen kabinet om de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen

  Vanaf 1 januari 2025 wil het kabinet de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om werk met zorg voor kinderen te combineren, afschaffen. Om ouders te blijven stimuleren werk en zorg voor kinderen te combineren, wordt de kinderopvangtoeslag aangepast. De IACK is dan niet meer nodig. 

  Lees verder ...
 • 25-10-2022 - Discriminatie bij zwangerschap op het werk tegengaan

  Bijna de helft van de vrouwen op de arbeidsmarkt krijgt nog te maken met zwangerschapsdiscriminatie. Zij worden bijvoorbeeld vaker afgewezen bij een sollicitatie. De Rijksoverheid wil dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt een gelijke behandeling krijgen. Daarom neemt de overheid diverse maatregelen. 

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
35.175.107.185
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: