Bestellen

Geslachtsvoorkeur

Veel mensen maakt het niet uit, een jongen of een meisje. ‘Als het maar gezond is’, zo zeggen velen. Voor sommige aanstaande ouders is dat echter wel een heel belangrijke kwestie. Zij hebben, om wat voor eden dan ook, een duidelijke voorkeur voor een baby van een bepaald gespacht.  En zij die het niet openlijk uitspreken hebben soms ook een stil verlangen naar of een meisje of juist naar een jongen; om in een gezin de balans, de samenstelling van het gezin – jongen en meisje – te hebben.
 
Genetische geslachtsbepaling is mogelijk, het bestaat al een aantal jaren, maar wordt alleen in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden toegepast. Bij wet is vastgelegd dat het verboden is om embryo’s te selecteren op geslacht, behalve als daar medische redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als het risico hoog is dat een kind een ernstige erfelijke ziekte krijgt.
 
Geslachtsbeïnvloeding vormt nog vaak een taboe. Ethische bezwaren of de angst voor het onbekende maken dat veel stellen er niet openlijk over praten als zij zich op dat terrein wagen.
 
Er zijn ook methodes, waarbij op een veilige en natuurlijke manier, zonder medisch ingrepen het geslacht beïnvloedt kan worden. Deze beïnvloeding is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat heeft uitgewezen dat een bepaald dieet en de juiste timing van conceptie de kans op een gewenste uitkomst, een kind met het gewenste geslacht, verhoogt tot ruim 80%.
 

De specialist voor


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
44.210.83.132
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping: 184
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: