Bestellen

Zorg voor je kind terwijl jij werkt

Er zijn verschillende soorten opvang: dagopvang (kinderdagverblijf of crèche), gastouderopvang.

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf zes weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen, een of meer dagdelen per week. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen. Je kunt je kind al aanmelden voor het geboren is.
Gastouderopvang is opvang in een huiselijke omgeving. Kinderen worden bij de gastouder thuis of in jouw eigen huis opgevangen.
De kwaliteit wordt bewaakt door de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), de gemeente en de overheid.

Kosten
De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang, de vorm van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang per kind en het verzamelinkomen van de ouders. Meer informatie vind je op www.toeslagen.nl

In het kort:
Een kinderdagverblijf is voor kinderen van zes weken tot vier jaar. Opvang is dan voor hele of halve dagen. 
Bij gastouderopvang wordt je kind opgevangen bij een gastouder thuis. Dit is voor kinderen tot twaalf jaar.
Flexibele dagopvang is een vorm van opvang waarbij een vast aantal dagdelen per week flexibel kan worden ingevuld. 
24-uurs opvang is voor kinderen van ouders die met onregelmatige diensten te maken hebben. Dag-, avond- en nachtopvang is mogelijk, zelfs in het weekend. De kosten van deze vorm van opvang liggen hoger dan de andere vormen van kinderopvang.

De specialist voor


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
18.206.92.240
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping: 123
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: