Bestellen

Extra geboorteverlof voor vaders

Met ingangvan 2019 is het vaderschapsverlof uitgebreid. Vaders krijgen voortaan een heleweek vrij na de geboorte van hun baby. Hiervoor was dit nog twee dagen.  

De nieuwe verlofregeling is een gevolg van een nieuwewet met de naam WIEG: Wet Inwerkingtreding Extra Geboorteverlof. Demogelijkheden worden volgend jaar nog verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2020 kunnenvaders in het eerste half jaar na de geboorte van hun kind vijf weken extrageboorteverlof krijgen.

In totaal kunnen zij dus maximaal zes weken verlofopnemen.  De eerste week hiervan wordthet salaris 100%  doorbetaald door dewerkgever. Wie daarna vrij wil nemen, krijgt een uitkering ter hoogte van 70%van het loon.

Vaders kunnen de week geboorteverlof opnemen in deeerste vier weken na de bevalling. Het hoeft dus niet per se meteen na degeboorte, maar het kan bijvoorbeeld ook als de kraamhulp net weg is.

De nieuwe wet moet er voor zorgen dat meer en langergeboorteverlof voor vaders normaler wordt en dat ouders de taken vanaf hetallereerste begin samen zo goed mogelijk verdelen.

De specialist voor


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
44.210.83.132
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping: 373
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: